1995-1996

Эрэгтэй Тэнгис
ЦИС Н.Сүхбаатар

Д.Ганбаатар

М.Алтангэрэл

Б.Энхбат, Ч.Амгаланбаатар,
Д.Мөнхтөр, Н.Чулуундаваа, Э.Бямбажав, Д.Дэлгэрбат, н.Угтахбаяр,
дасгалжуулагч: Т.Мандаа