Удирдах зөвлөл

  1. Д.Баяраа
  2. Т.Батцогт
  3. Т.Алтансүх
  4. Б.Тамир
  5. Наранбаатар
  6. Д.Хосбаяр
  7. Ц.Одхүү
  8. Ц.Энхтүвшин
  9. Б.Баярнэмэх