Удирдах зөвлөл

 

Д.Баяраа

 

Т.Батцогт

 

Т.Алтансүх

 

Б.Тамир

 

Наранбаатар

 

Д.Хосбаяр

 

Ц.Одхүү

 

Ц.Энхтүвшин

 

Б.Баярнэмэх