МИНЖИТ БУЛГАН – ТЭНҮҮН ОГОО

Дээд лиг,Залуучууд,Өсвөр 2022-11-23 - 1:28 pm
UG Arena

Хөвсгөл эрчим

Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 00000000000

Хөвсгөл эрчим

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
1Коучман КЛЭЙТОНХаагч00000000000
2Энхболд ӨсөхбаярЧөлөөт хамгаалагч00000000000
3Бат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч00000000000
4Чулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч00000000000
8Батнасан БАТХҮҮХаагч00000000000
 Нийт 00000000000

Улаанбаатар финекс

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
1Коучман КЛЭЙТОНХаагч00000000000
2Энхболд ӨсөхбаярЧөлөөт хамгаалагч00000000000
3Бат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч00000000000
4Чулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч00000000000
8Батнасан БАТХҮҮХаагч00000000000
 Нийт 00000000000

Улаанбаатар

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
1Коучман КЛЭЙТОНХаагч00000000000
2Энхболд ӨсөхбаярЧөлөөт хамгаалагч00000000000
3Бат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч00000000000
4Чулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч00000000000
8Батнасан БАТХҮҮХаагч00000000000
 Нийт 00000000000

Улаанбаатар

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
1Коучман КЛЭЙТОНХаагч00000000000
2Энхболд ӨсөхбаярЧөлөөт хамгаалагч00000000000
3Бат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч00000000000
4Чулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч00000000000
8Батнасан БАТХҮҮХаагч00000000000
 Нийт 00000000000

Минжин булган

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
8Батнасан БАТХҮҮХаагч00000000000
4Чулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч00000000000
1Коучман КЛЭЙТОНХаагч00000000000
2Энхболд ӨсөхбаярЧөлөөт хамгаалагч00000000000
3Бат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч00000000000
 Нийт 00000000000

Орчлон фалконс

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
8Батнасан БАТХҮҮХаагч00000000000
4Чулуунбат ОТГОНБАЯРХолбогч00000000000
1Коучман КЛЭЙТОНХаагч00000000000
2Энхболд ӨсөхбаярЧөлөөт хамгаалагч00000000000
3Бат-Амгалан БИЛЭГТХолбогч00000000000
 Нийт 00000000000