Орчлон фалконс vs Хөвсгөл эрчим

Дээд лиг 2020-04-28 - 8:00 pm
Ховд

Үр дүн

Хөвсгөл эрчим

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 Нийт 00000000000

Орчлон фалконс

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 Нийт 00000000000