Улаанбаатар vs Хашхан өвөрхангай

Дээд лиг 2020-03-05 - 6:00 pm
UG Arena

Хашхан өвөрхангай

Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 00000000000

Улаанбаатар

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 Нийт 00000000000