Хөвсгөл эрчим vs Орчлон фалконс

Дээд лиг 2019-09-25 - 8:00 pm
Ховд

Үр дүн

Орчлон фалконс

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 Нийт 00000000000

Хөвсгөл эрчим

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 Нийт 00000000000