Хөвсгөл эрчим vs Энагурэ

Дээд лиг 2020-04-28 - 6:35 pm
UG Arena

Үр дүн

Энагурэ

# Тоглогч Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 Нийт 00000000000

Хөвсгөл эрчим

Байрлал 1 2 3 4 5 Дов Дав Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 00000000000