Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Ц.Шагдар  1957-1964

Ц.Лувсандагва  1965-1974

Д.Чойдорж    1974-1978

Ж.Баасанхүү 1978-1995

Ц.Бат-Энх  1995-2017

Нэргүйбаатар 2018-2019

Г.Баярсайхан 2019 оноос