Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

 

Ц.Шагдар 

1957-1964

 

Ц.Лувсандагва 

1965-1974

 

Д.Чойдорж   

1974-1978

 

Ж.Баасанхүү

1978-1995

 

Ц.Бат-Энх

 1995-2017

 

Нэргүйбаатар

2018-2019

 

Г.Баярсайхан

2019