Дэд ерөнхийлөгчид

 

Б.Сурмаажав

1961-1964

 

Д.Дашдовдон 

1965-1980

 

Р.Ойдовданзан

1980-1985

 

Ж.Бадраа 

1985-1990

 

Р.Гаваа

1990-1994

 

О.Одбаяр

1994-1997

 

Ж.Баасандаш

1997-2000

 

Д.Эрдэнэбат

2000

 

Ц.Энхтүвшин

2012-2019

 

Т.Тогтохбаяр

2019